מי אנחנו

אנשי וחברי "יחד" הם אנשים מן היישוב, אזרחים ישראלים ופלסטינים שחוו את הכיבוש ואת השפעותיו ההרסניות משני הצדדים.

חזון

יוזמת "יחד" חרטה על דגלה לקדם ולפעול למען קירוב לבבות בין העם הפלסטיני והעם הישראלי בארץ ישראל ומחוצה לה. במסגרת זו פועלת היוזמה, ליצירת תשתית משותפת במישור הכלכלי והחברתי, לטובת הקניית ערכים וכלים לוקבלת השונה, להבנת תרבותו ושאיפותיו. כל זאת, לצד פעילות ענפה למיגור הפגיעה בזכויותיו של העם הפלסטיני על שלל גוניו לרבות חיסול תופעת גניבת קרקעות, מלחמה נגד השפלה וניצול ומניעת העסקה לא נאותה. לדאבוננו אנו תקלים בתופעות אלה חדשות לבקרים, הן מצד ממשלת ישראל והן מצד אוכלוסיית המתנחלים שבאים בחיכוך עם האזרחים הפלסטיניים מידי יום.

מטרות

להפיח את רוח התקווה הפועמת בקרב האוכלוסיה הישראלית והפלסטינית, הצמאה לחיים משותפים ושלווים זו לצד זו. כלל הפעילות מתרחשת ללא קשר לתהליכים הפוליטיים, אשר לא הביאו הישג עד כה.

חברי "יחד", פועלים ללא לאות להשגת מטרה זו. אנו מאגדים עמנו רשת אינטלקטואלים מכל גווני הקשת ותחומי העיסוק מהמגזר הפלסטיני והישראלי כאחד, עינינו עומדת וטובת ילדנו וטובתנו אנו. החליטנו לשים קץ לשאננות ולחיבוק הידיים הנמשכים מזה זמן ומעיבים על רצונותיהם של תושבי הארץ לחיות וליצור במציאות חדשה. פעילות "יחד" נתמכת על ידי כספי תרומות מרחבי העולם ונתמכת כמובן על ידי כספי חבריה.