הפעילויות שלנו

אנחנו עובדים ב"יחד"

אנו אזרחים ישראלים ופלסטינים רואים בשליטה הצבאית על האוכלוסייה הפלסטינית סיכון לביטחון ופגיעה בכלכלת שני העמים. אנו רואים בשלום ובפשרה ערובה הכרחית לביטחון ולכלכלת האזור.