המטרות שלנו

השלום אינו סיסמה אלא הדדיות ושיתוף פעולה